Bảo hiểm du lịch quốc tế

Chi tiết sản phẩm

Du lịch nước ngoài luôn là niềm yêu thích của mỗi người, tuy nhiên luôn ẩn chứa rất nhiều rủi ro cho chúng ta khi đến một đất nước xa lạ như mất giấy tờ, trì hoãn chuyến bay, tai nạn cá nhân, chi phí y tế,… Bảo hiểm du lịch nước ngoài sẽ giúp bạn an tâm du lịch trước những rủi ro không lường trước được.

1. Đối tượng bảo hiểm

Mọi cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 6 tuần tuổi đến 80 tuổi.

2. Loại trừ bảo hiểm

  • Người bị tâm thần, thần kinh, phong.
  • Người bị thương tật vĩnh viễn trên 50%.
  • Người đang trong quá trình điều trị bệnh, thương tật.

3. Phạm vi bảo hiểm

  • Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân: Tử vong, thương tật thân thể do tai nạn.
  • Chi phí y tế: Chi phí y tế nội trú, ngoại trú điều trị ốm đau, bệnh tật, tai nạn.
  • Chi phí khác: Hỗ trợ người đi cùng, hồi hương trẻ em.
  • Dịch vụ hỗ trợ chuyến đi: Hỗ trợ mất cắp, mất giấy tờ, nhận hành lý chậm.

4. Quyền lợi bảo hiểm

Đơn vị: USD/ EUR

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM / HẠNG
A2 A1 A B C D
GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 10,000 20,000 30,000 50,000 70,000 100,000
PHẦN I: TAI NẠN CÁ NHÂN 10,000 20,000 30,000 50,000 70,000 100,000
PHẦN II: CHI PHÍ Y TẾ 10,000 20,000 30,000 50,000 70,000 100,000
PHẦN III: CỨU TRỢ Y TẾ (Gồm vận chuyển cấp cứu) 10,000 20,000 30,000 50,000 70,000 100,000
PHẦN IV: DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHUYẾN ĐI Áp dụng

5. Phí bảo hiểm

Đơn vị: USD/ EUR

Thời hạn bảo hiểm / Số tiền bảo hiểm Hạng A2 Hạng A1 Hạng A Hạng B Hạng C Hạng D
10.000 USD 20.000 USD 30.000 USD 50.000 USD 70.000 USD 100.000 USD
Đến 3 ngày 9,84 13,12 16,4 18,86 21,32
Đến 5 ngày 12,30 16,40 20,50 23,58 26,60 30,87
Đến 8 ngày 13,33 17,77 22,20 25,54 28,80 33,31
Đến 10 ngày 14,15 20,05 25,11 29,4 31,05 38,16
Đến 12 ngày 15,60 19,20 26,40 30,68 32,70 39,80
Đến 15 ngày 17,28 23,04 28,80 33,12 37,44 43,00
Đến 18 ngày 18,54 24,66 30,96 35,46 40,14 46,00
Đến 21 ngày 18,70 25,04 31,00 35,86 40,55 46,50
Đến 24 ngày 18,90 25,20 31,50 36,23 40,95 47,09
Đến 27 ngày 19,98 26,73 33,48 38,76 43,81 50,38
Đến 31 ngày 23,22 30,96 38,70 44,51 50,31 57,85
Đến 35 ngày 25,55 34,30 43,05 49,35 55,56 64,05
Đến 38 ngày 27,36 36,90 46,36 52,82 59,28 68,40
Đến 41 ngày 29,11 39,56 49,61 56,17 61,50 70,52
Đến 45 ngày 31,86 42,48 53,10 61,07 69,03 79,38
Đến 60 ngày 41,58 55,44 69,30 79,70 90,09 102,00
Đến 90 ngày 59,40 79,20 99,00 113,85 128,70 142,50
Đến 120 ngày 77,22 102,96 128,70 148,01 167,31 181,40
Đến 150 ngày 94,50 126,00 157,50 181,13 204,75 220,50
Đến 180 ngày 112,86 150,48 188,10 216,32 244,53 261,20

BẢO HIỂM
là bảo vệ túi tiền của bạn khi không may xảy ra rủi ro

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bảo hiểm bắt buộc


Bảo hiểm con người


Bảo hiểm tài sản vật chất


Bảo hiểm du lịch