Bảo hiểm sức khỏe (Khám chữa bệnh)

CHI TIẾT SẢN PHẨM

YÊU CẦU TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

YÊU CẦU TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Khái niệm Đồng chi trả

Đồng chi trả là số tiền theo tỷ lệ mà Công ty bảo hiểm, Người được bảo hiểm cùng chi trả khi phát sinh chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm của Đơn bảo hiểm. Đồng chi trả được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số tiền chi phí phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc trên các mức giới hạn phụ của quyền lợi bảo hiểm có liên quan tùy theo mức nào thấp hơn thì được áp dụng. Số tiền chi trả bảo hiểm sau khi đồng chi trả tối đa bằng giới hạn của mục quyền lợi bảo hiểm tương ứng trong Bảng quyền lợi bảo hiểm.

Chi tiết điều khoản Đồng chi trả

1. Đồng chi trả với trẻ em dưới 3 tuổi: Đối với các sự kiện bảo hiểm do nguyên nhân bệnh viêm phổi các loại, viêm phế quản, tiểu phế quản phát sinh trong thời gian từ 30 ngày đến 90 ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm: Đồng chi trả 50:50 chi phí y tế thuộc phạm vi tại tất cả các cơ sở y tế.

2. Đồng chi trả với quyền lợi thai sản

  • Nếu khách hàng sinh con/ tai biến sản khoa trong khoảng thời gian từ 270 ngày – đủ 365 ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm: Áp dụng đồng chi trả 50:50 chi phí y tế thuộc phạm vi tại tất cả các cơ sở y tế.
  • Nếu khách hàng sinh con/ tai biến sản khoa sau 365 ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm: Chỉ áp dụng đồng chi trả 70:30 chi phí y tế thuộc phạm vi nếu khách hàng điều trị tại cơ sở y tế bệnh viện tư nhân, bệnh viện quốc tế; chi trả 100% số tiền bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm, nếu khách hàng điều trị tại bệnh viện công lập (không phân biệt khoa tự nguyện hay thông thường).

3. Đồng chi trả với quyền lợi nha khoa

  • Nếu khách hàng điều trị nha khoa tại bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân, quốc tế: đồng chi trả 70:30 chi phí y tế thuộc phạm vi.
  • Nếu khách hàng điều trị nha khoa tại bệnh viện công lập (không phân biệt khoa tự nguyện hay thông thường): chi trả 100% chi phí y tế thuộc phạm vi.

BẢO HIỂM
là bảo vệ túi tiền của bạn khi không may xảy ra rủi ro

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bảo hiểm bắt buộc


Bảo hiểm con người


Bảo hiểm tài sản vật chất


Bảo hiểm du lịch