Bảo hiểm tai nạn hộ gia đình

Chi tiết sản phẩm

Tai nạn luôn xảy ra bất ngờ không lường trước gây ra sự mất mát về mặt tinh thần và tài chính. Sản phẩm Bảo hiểm Tai Nạn Con người sẽ cùng bạn và gia đình vượt qua khó khăn lúc rủi ro.

Gói Bảo hiểm này là gói chuyên dụng áp dụng cho cả thành viên một gia đình.

Bao gồm: Bố/ mẹ đẻ, vợ/ chồng, con đẻ trong độ tuổi từ 1 đến 70.

Quyền lợi trong các tình huống

  • Tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.
  • Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn.
  • Trợ cấp nằm viện trong quá trình điều trị thương tật tạm thời do tai nạn (tối đa không quá 30 ngày trong năm).
  • Trợ cấp giáo dục cho con đẻ khi bố/ mẹ tử vong do tai nạn, tối đa 2 con/ hộ.

Do được thiết kế chuyên dụng cho 01 Gia Đình, nên có mức giá bảo hiểm này sẽ tốt hơn so với mua lẻ từng người.

1. Đối tượng bảo hiểm

Các thành viên trong gia đình bao gồm: bố/mẹ đẻ, vợ/ chồng, con đẻ trong độ tuổi từ 1 đến 70.

2. Loại trừ bảo hiểm 

  • Người bị bệnh động kinh, tâm thần, phong.
  • Người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn > 50%.

3. Phạm vi bảo hiểm

Tai nạn xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn bảo hiểm.

4. Quyền lợi bảo hiểm: 

Tai nạn xảy ra do các nguyên nhân:

  • Bất ngờ và ngoài ý muốn.
  • Hành động cứu người, cứu tài sản, chống hành động phạm pháp.
  Gói Đồng Gói Bạc Gói Vàng Gói Kim Cương
Số tiền bảo hiểm tối đa (người/ năm) 15,000,000 30,000,000 50,000,000 70,000,000
Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 15,000,000 30,000,000 50,000,000 70,000,000
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật quy định tại quy tắc bảo hiểm tai nạn con người VBI.
Trợ cấp nằm viện trong quá trình điều trị thương tật tạm thời do tai nạn (Tối đa không quá 30 ngày/ năm) 50,000/ngày 100,000/ngày 150,000/ngày 200,000/ngày
Trợ cấp giáo dục cho con đẻ khi bố/mẹ tử vong do tai nạn, tối đa 2 con/ hộ Không bảo hiểm 1.000.000đ/con 2.000.000đ/con 3.000.000đ/con

5. Phí bảo hiểm

Gói bảo hiểm Gói Đồng Gói Bạc Gói Vàng Gói Kim Cương
Phí bảo hiểm/ hộ (VNĐ) 150,000 250,000 450,000 600,000

BẢO HIỂM
là bảo vệ túi tiền của bạn khi không may xảy ra rủi ro

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bảo hiểm bắt buộc


Bảo hiểm con người


Bảo hiểm tài sản vật chất


Bảo hiểm du lịch