Bảo hiểm tai nạn

Tai nạn luôn xảy ra bất ngờ, không lường trước, và luôn gây ra sự mất mát về mặt tinh thần và tài chính. Sản phẩm Bảo hiểm Tai Nạn Con người sẽ cùng bạn và gia đình vượt qua khó khăn lúc rủi ro.

Bảo hiểm Tai nạn Con người hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho Người được bảo hiểm trong trường hợp bị tổn thương thân thể xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, bảo hiểm các thương tật tạm thời, thương tật bộ phận vĩnh viễn, thương​ tật toàn bộ vĩnh viễn và tử vong.

Việc mua bảo hiểm rất đơn giản khi bạn làm việc cùng JetCare.

VỚI DOANH NGHIỆP

1/ Chọn sản phẩm phù hợp phù hợp
 – Nhân viên bình thường:
+ Bảo Hiểm Tai Nạn từ mức TINH GỌN -> ĐẦY ĐỦ
 – Cấp quản lý :
+ Bảo Hiểm Tai Nạn từ mức ĐẦY ĐỦ -> ĐẶC BIỆT
+ Bảo Hiểm Sức khỏe (khám chữa bệnh)
 – Các trường hợp đặc biệt có thể mua thêm
+ Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo (Ung Thư)
Mọi nhân viên nên được Bảo Hiểm Tai Nạn (gói TINH GỌN) vì nó tạo ra lợi ích cho Doanh Nghiệp
 – Khiến nhân viên vui vẻ (nhân viên cảm thấy được chăm sóc/hỗ trợ)
 – Mức bồi thường cao khi có rủi ro
 – Chi phí rẻ nhất trong các loại bảo hiểm
2/ Liên hệ với chúng tôi
– Bảng báo giá chuẩn cho doanh nghiệp
– Hợp đồng
– Mẫu đăng ký cho tổ chức
 0899 17 22 48
——————————————–

VỚI CÁ NHÂN

1/ Chọn sản phẩm phù hợp với bản thân và gia đình
Thứ tự ưu tiên nên chọn :
+ Bảo Hiểm TNDS Xe Máy/ Ô Tô
+ Bảo Hiểm Tai Nạn : TINH GỌN -> ĐẦY ĐỦ -> ĐẶC BIỆT
+ Bảo Hiểm Sức khỏe (khám chữa bệnh)
+ Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo (Ung Thư)
2/ Download App JetCare
 – Mua Bảo Hiểm -> chọn sản phẩm phù hợp -> nhập thông tin -> thanh toán.
 – Nhập thêm các Mã Ưu Đãi (nếu có) trong quá trình thanh toán.
——————————————–
Tham khảo
– Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm
– Bảng tỷ lệ thương tật

Mẫu chứng nhận bảo hiểm

Bảng tỷ lệ thương tật

BẢO HIỂM
là bảo vệ túi tiền của bạn khi không may xảy ra rủi ro

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bảo hiểm bắt buộc


Bảo hiểm con người


Bảo hiểm tài sản vật chất


Bảo hiểm du lịch