JetCare mong muốn hợp tác cùng các doanh nghiệp/tổ chức. Chúng tôi có những nguyên tắc làm việc sau:

BẢO HIỂM là cần thiết để giữ cho nhân viên an tâm trong cuộc sống

JetCare sẽ tư vấn gói bảo hiểm phù hợp nhất :

  • Theo cấp độ quản lý : Nhân Viên -> Quản lý cấp trung -> Quản lý cấp cao
  • Theo tính chất công việc
  • Theo hoàn cảnh gia đình, độ tuổi
  • Theo ngân sách của doanh nghiệp

Chiết khấu cao

JetCare hỗ trợ đối tác chính sách chiết khấu theo sản lượng.

Hệ thống quản trị linh hoạt

Kết nối nhanh chóng với hệ thống của đối tác. Tra cứu, trích xuất báo cáo, theo dõi doanh số thuận tiện.

JetCare cung cấp các hàm API tích hợp vào hệ thống, giúp việc mua bảo hiểm và tra cứu thông tin dễ dàng. 

Các sự kiện tập trung đông người sẽ luôn có các rủi ro. Vì thế, JetCare có các sản phẩm:

ĐỐI TÁC