JetCare có đa dạng các loại sản phẩm bảo hiểm của nhiều công ty bảo hiểm khác nhau trên thị trường.

Theo đó, khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu một cách THUẬN TIỆN & DỄ DÀNG hơn.

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm TNDS xe máy

Bảo hiểm TNDS ôtô

Bảo hiểm con người

Bảo hiểm tai nạn

Bảo hiểm sức khỏe (khám chữa bệnh)

Bảo hiểm ung thư

Bảo hiểm tai nạn hộ gia đình

Bảo hiểm tài sản vật chất

Bảo hiểm tổn thất xe máy

Bảo hiểm tổn thất ô tô

Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch nội địa

Bảo hiểm du lịch quốc tế

ĐỐI TÁC

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bảo hiểm bắt buộc


Bảo hiểm con người


Bảo hiểm tài sản vật chất


Bảo hiểm du lịch