Bảo hiểm du lịch

Mô tả: Bảo hiểm du lịch

Bạn là người có sở thích đi du lịch? Bạn muốn yên tâm hơn trước những rủi ro có thể xảy ra trong chuyến đi? Bảo hiểm du lịch trong nước sẽ đem đến cho bạn có một chuyến đi thoải mái với rất nhiều tiện ích mà sản phẩm này mang lại.1. Đối tượng bảo hiểm

Người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, leo núi,… hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

2. Phạm vi bảo hiểm

Tử vong, thương tật thân thể do tai nạn.

Tử vong do ốm đau, bệnh tật bất ngờ (không bao gồm bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn) trong thời hạn bảo hiểm.

Tử vong hoặc thương tật thân thể do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

3. Quyền lợi bảo hiểm

QUYỀN LỢI CHÍNHCT1CT2CT3CT4CT5
SỐ TIỀN BẢO HIỂM10,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,000
I. TAI NẠN10,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,000
Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn

(Trường hợp bị thương tật bộ phận vĩnh viễn VBI chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật)

10,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,000
II. ỐM ĐAU, BỆNH5,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,000
Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do bệnh (Không bảo hiểm cho bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn)5,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,000

4. Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm = 0,02% * STBH * Số ngày đi du lịch

(Phí bảo hiểm tối thiểu: 10,000 VNĐ)

1. Đối tượng bảo hiểm

Người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, leo núi,… hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

2. Phạm vi bảo hiểm

Tử vong, thương tật thân thể do tai nạn.

Tử vong do ốm đau, bệnh tật bất ngờ (không bao gồm bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn) trong thời hạn bảo hiểm.

Tử vong hoặc thương tật thân thể do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

3. Quyền lợi bảo hiểm

QUYỀN LỢI CHÍNHCT1CT2CT3CT4CT5
SỐ TIỀN BẢO HIỂM10,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,000
I. TAI NẠN10,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,000
Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn

(Trường hợp bị thương tật bộ phận vĩnh viễn VBI chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật)

10,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,000
II. ỐM ĐAU, BỆNH5,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,000
Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do bệnh (Không bảo hiểm cho bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn)5,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,000

4. Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm = 0,02% * STBH * Số ngày đi du lịch

(Phí bảo hiểm tối thiểu: 10,000 VNĐ)