CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách quyền riêng tư là chính sách mô tả các quyền riêng tư của Người dùng liên quan đến việc JetCare thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách này điều chỉnh việc sử dụng dịch vụ của JetCare, áp dụng cho các thông tin đăng tải trên các website của JetCare và tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng dịch vụ của JetCare.

1.Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được hiểu là thông tin người dùng và tất cả các thông tin khác liên quan đến người dùng, được JetCare thu thập, ghi nhận, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ trong quá trình người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ của JetCare. Đây là những thông tin quan trọng và bắt buộc để xác định danh tính một cá nhân/tổ chức cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin định danh của cá nhân (họ và tên, ngày/tháng/năm sinh, CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, và các thông tin khác theo quy định của pháp luật…) hoặc thông tin định danh của tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thời điểm thành lập, và các thông tin khác theo quy định của pháp luật…), thông tin liên lạc (điện thoại đi động, địa chỉ email), thông tin tài khoản ngân hàng và các thông tin chi tiết cần thiết khác.

Người dùng cam kết đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin cần cung cấp cho JetCare và kịp thời cập nhật ngay thông tin khi có thay đổi.

Mọi liên lạc của JetCare dựa trên các thông tin liên lạc sau cùng của người dùng đã đăng ký với JetCare sẽ được mặc định là đã gửi đến người dùng, bất kể việc người dùng có thực sự nhận được hay không. Nếu thông tin của JetCare bị trả lại do địa chỉ liên lạc mà người dùng cung cấp không có giá trị sử dụng, Bảo hiểm điện tử của người dùng vì thế sẽ không được phép hoạt động và người dùng không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào thông qua dịch vụ của JetCare cho đến khi JetCare nhận được các nội dung cập nhật liên quan.

2.Thu thập thông tin

2.1. Mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin

 • Đăng ký, truy cập và sử dụng dịch vụ của JetCare;
 • Xác thực thông tin người sử dụng;
 • Xử lý giao dịch; gửi thông báo về các giao dịch của người dùng;
 • Giải quyết tranh chấp, hỗ trợ điều tra, quản lý rủi ro của người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ, ngăn chặn hoặc khắc phục các hành vi gian lận hay những hoạt động vi phạm, bất hợp pháp khác;
 • Kiểm tra khả năng thanh toán, đối chiếu kiểm tra tính chuẩn xác của thông tin và xác thực thông tin với bên thứ ba;
 • Để tiến hành các hoạt động tiếp thị, khảo sát và nghiên cứu thị trường, đo lường và đánh giá hiệu ứng của dịch vụ, cải thiện nội dung dịch vụ;
 • Quản lý và bảo vệ hạ tầng kỹ thuật thông tin của JetCare;
 • Hỗ trợ đảm bảo an ninh, bảo mật cho tài khoản của người dùng; và
 • Các mục đích khác có liên quan.

2.2. Phương thức thu thập thông tin

Các phương thức thu thập thông tin bao gồm:

2.2.1. Thông tin được người dùng khai báo:

Thông tin người dùng khai báo bao gồm những thông tin người dùng cung cấp trên mẫu đăng ký mở tài khoản và được cập nhật trong quá trình sử dụng dịch vụ như: các thông tin liên lạc của người dùng; các thông tin về các giao dịch và hoạt động của người dùng; các thông tin tài chính như tài khoản ngân hàng và/hoặc số thẻ tín dụng mà người dùng sử dụng hoặc liên kết với dịch vụ. JetCare cũng có thể thu thập thông tin từ người dùng thông qua liên lạc giữa người dùng và JetCare, chẳng hạn thông qua các tương tác của người dùng với nhân viên của JetCare, những phản hồi của người dùng đối với Bộ phận chăm sóc người dùng của JetCare, các thông tin người dùng trao đổi, thỏa thuận, giải quyết tranh chấp khác được người dùng cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của JetCare.

2.2.2. Thông tin từ hệ thống:

JetCare có thể thu thập thông tin người dùng được gửi đến JetCare từ máy tính, điện thoại của người dùng hoặc các thiết bị khác mà người dùng sử dụng để truy cập. Các thông tin này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: dữ liệu về các trang người dùng truy cập, địa chỉ IP của máy tính, ID nhận dạng thiết bị, loại thiết bị, thông tin máy tính và thiết bị mạng, số liệu thống kê hiển thị của trang truy cập và các dữ liệu cơ bản khác.

Khi người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ của JetCare, chúng tôi (hoặc các công cụ theo dõi hoặc thống kê hoạt động của website do các đối tác cung cấp) sẽ đặt một số cơ sở dữ liệu gọi chung là Cookies lên máy tính hoặc các thiết bị khác của người dùng. Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho người dùng trong quá trình sử dụng, Bảo hiểm điện tử dụ như: lưu email của người dùng trong trang đăng nhập để người dùng không phải đăng nhập lại v.v… Người dùng có quyền từ chối nhận những Cookies này nếu những trình duyệt của người dùng có chức năng từ chối đó, trừ khi các Cookies được JetCare dùng để ngăn chặn gian lận và đảm bảo an toàn đối với các website kết nối.

2.2.3. Thông tin từ các nguồn khác

JetCare có thể thu thập thông tin từ những nguồn khác như:

 • Người dùng có thể sẽ cung cấp thông tin thông qua việc truy cập thông tin cá nhân được lưu trữ bởi bên thứ ba, chẳng hạn như bên cung cấp dịch vụ xác thực thông tin, các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Người dùng đồng ý rằng JetCare hoàn toàn có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin này.
 • JetCare có thể đề nghị người dùng sử dụng thiết bị di động hoặc ứng dụng, website được tối ưu hóa phù hợp. Các quy định của chính sách này được áp dụng đối với việc truy cập, sử dụng các thiết bị, ứng dụng, website này. Khi Người dùng tải và sử dụng các ứng dụng hoặc khi truy cập những website nói trên của JetCare, JetCare có thể nhận được các thông tin về định vị về thiết bị của người dùng. JetCare có thể sử dụng và căn cứ các thông tin này để cung cấp dịch vụ đến người dùng (Bảo hiểm điện tử dụ những nội dung về quảng cáo, kết quả tìm kiếm hay những nội dung khác…). Hầu hết các thiết bị di động đều có chức năng cho phép người dùng kiểm soát hoặc vô hiệu hóa chức năng định vị, hoặc trong trường hợp cần thiết, người dùng có thể liên hệ với nhà cung cấp, để từ đó kiểm soát việc thông tin cho bên thứ ba các thông tin này.

3.Bản nâng cấp & chỉnh sửa

Trong trường hợp điều chỉnh chính sách quyền riêng tư, JetCare có thể điều chỉnh chính sách bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải chính sách được điều chỉnh lên website(JetCare.vn), trên ứng dụng JetCare. Bản điều chỉnh có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải. Khi Người dùng sử dụng dịch vụ của JetCare, điều đó đồng nghĩa với việc Người dùng đồng ý và chấp nhận chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

4.Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

JetCare không đảm bảo rằng trong quá trình vận hành không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin hoặc các lỗi do virut, phần mềm thứ ba hoặc các rủi ro bất khả kháng khác. JetCare sẽ được miễn trừ trách nhiệm với các vấn đề liên quan đến sự cố nêu trên (nếu có).

JetCare không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp/khiếu nại nào nếu thông tin người dùng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

5.Bảo mật và lưu trữ thông tin

JetCare lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng tại các máy chủ hệ thống và được đảm bảo an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall), đồng thời thiết lập và bảo vệ các kết nối trao đổi thông tin, giao dịch, sử dụng công nghệ SSL.

Người dùng đồng ý rằng JetCare có quyền lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng lên hệ thống lưu trữ đám mây và được hệ thống công nghệ thông tin đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Người dùng đồng ý rằng JetCare và các đối tác của JetCare có quyền lữu trữ thông tin các phương tiện thanh toán người dùng đã sử dụng bao gồm thông tin về tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thẻ tín dụng và các phương tiện thanh toán khác nhằm mục đích tạo công cụ thuận tiện cho người dùng lựa chọn nguồn thanh toán khi sử dụng dịch vụ.

6.Chia sẻ thông tin cá nhân với Bên thứ ba

6.1. Chia sẻ thông tin cá nhân với người dùng khác

JetCare có thể cung cấp cho các bên tham gia giao dịch các thông tin cần thiết của người dùng hoặc các thông tin cần thiết khác để xác thực thông tin, nâng cao độ tin cậy và an toàn của giao dịch. Bên nhận được thông tin không được phép sử dụng thông tin nhận được cho những mục đích không liên quan đến việc thực hiện giao dịch, trừ khi có sự đồng ý của bên cung cấp thông tin.

6.2. Chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba khác

JetCare có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng trong các trường hợp:

 • Cung cấp, chia sẻ thông tin cho tòa án, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc các yêu cầu phù hợp của bên thứ ba khác đối với JetCare khi JetCare nhận định được rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân này là để ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc thất thoát về tài chính, báo cáo/thông báo về những hành vi đáng nghi ngờ, điều tra những vi phạm đối với Điều khoản sử dụng.
 • Các bên thứ ba khác khi có sự đồng ý của người dùng.

7.Điều chỉnh thông tin cá nhân

Người dùng có quyền điều chỉnh thông tin cá nhân của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của người dùng và kiểm tra hiện trạng nội dung đã cài đặt. Trường hợp người dùng đóng tài khoản của mình, JetCare sẽ tiến hành đóng tài khoản đó nhưng có thể sẽ vẫn lưu giữ thông tin cá nhân của người dùng trong một khoảng thời gian nhất định nhằm phục vụ cho việc truy thu nợ, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, ngăn ngừa rủi ro, tuân thủ Điều khoản sử dụng, chống lại hành vi xóa dấu vết và gian lận.