Làm Thế Nào Để Yêu Cầu Bồi Thường Khi Bạn Bị Thương Nặng, Bất Tỉnh Không Cử Động Được.
Hoạt động 195

Làm Thế Nào Để Yêu Cầu Bồi Thường Khi Bạn Bị Thương Nặng, Bất Tỉnh Không Cử Động Được.

Bảo hiểm tai nạn con người là bảo hiểm hỗ trợ chi phí, trợ cấp cho người được BH trong trường hợp bị tổn thương thân thể xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Tùy theo mức độ nặng nhẹ mà công ty BH sẽ chi trả trợ cấp, và cũng tùy theo gói BH mà bạn được hưởng bảo hiểm thương tật tạm thời hoặc không.
Xem thêm
Tìm hiểu về mức miễn thường khi mua bảo hiểm ô tô
Hoạt động 198

Tìm hiểu về mức miễn thường khi mua bảo hiểm ô tô

Mức miễn thường khi mua bảo hiểm ô tô là một trong những phần quan trọng được nhắc đến trong hợp đồng bảo hiểm mà nhiều người khi mua bảo hiểm cho xe ô tô thường bỏ sót. Hầu hết khách hàng khi mua bảo hiểm bảo hiểm cho xe đều chọn loại không miễn thường để có thể đẩy các khoản phí sửa chữa phát sinh cho công ty bảo hiểm
Xem thêm