Những quy định cần biết về bảo hiểm tai nạn lao động
Hoạt động 191

Những quy định cần biết về bảo hiểm tai nạn lao động

Tai nạn lao động có thể bất ngờ xảy ra khiến người lao động có thể không còn khả năng lao động như ban đầu nữa. Vì thế mà bảo hiểm tai nạn lao động là một thứ vô cùng quan trọng cũng như cần thiết để đề phòng các trường hợp này. Bài viết sau sẽ giới thiệu tới bạn một số quy định của nhà nước về loại hình bảo hiểm tai nạn lao động này.
Xem thêm
Làm Thế Nào Để Yêu Cầu Bồi Thường Khi Bạn Bị Thương Nặng, Bất Tỉnh Không Cử Động Được.
Hoạt động 192

Làm Thế Nào Để Yêu Cầu Bồi Thường Khi Bạn Bị Thương Nặng, Bất Tỉnh Không Cử Động Được.

Bảo hiểm tai nạn con người là bảo hiểm hỗ trợ chi phí, trợ cấp cho người được BH trong trường hợp bị tổn thương thân thể xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Tùy theo mức độ nặng nhẹ mà công ty BH sẽ chi trả trợ cấp, và cũng tùy theo gói BH mà bạn được hưởng bảo hiểm thương tật tạm thời hoặc không.
Xem thêm