Bảo hiểm du lịch quốc tế

Mô tả: Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch quốc tế là sản phẩm bảo hiểm cho người đang sinh sống tại Việt Nam đi du lịch quốc tế không may gặp phải rủi ro. Bảo hiểm bồi thường các rủi ro thương tật do tai nạn, ốm đau bệnh tật và các rủi ro, sự cố khác trong suốt hành trình du lịch quốc tế.


Jetcare - Vì triệu người dân được bảo hiểm

Quét QR Code để Download App và xem chi tiết sản phẩm