Bảo hiểm ung thư

Mô tả: Bảo hiểm ung thư

Bảo hiểm ung thư là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe hỗ trợ tài chính liên quan bệnh ung thư. Khi mua bảo hiểm ung thư, nếu chẳng may mắc phải các bệnh ung thư trong phạm vi của hợp đồng bảo hiểm, bảo hiểm sẽ chi trả các khoản phí điều trị bệnh, trợ cấp nằm viện, tử vong do ung thư… Nhờ đó, san sẻ gánh nặng tài chính kịp thời, để người bệnh giảm bớt nỗi lo viện phí, vực dậy tinh thần và an tâm chữa trị, sớm hồi phục sức khỏe.


Jetcare - Vì triệu người dân được bảo hiểm

Quét QR Code để Download App và xem chi tiết sản phẩm