Bảo hiểm vật chất xe ô tô

Mô tả: Bảo hiểm vật chất ô tô

Bảo hiểm vật chất xe ô tô giúp bồi thường những thiệt hại, rủi ro xảy ra đối với xe ô tô cũng như các phụ kiện của xe khi xảy ra các sự cố. Bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong quá trình lưu thông vận hành xe ô tô.


Jetcare - Vì triệu người dân được bảo hiểm

Quét QR Code để Download App và xem chi tiết sản phẩm