Bảo hiểm tai nạn

Mô tả: Bảo hiểm tai nạn hộ gia đình

Bảo hiểm tai nạn giúp bảo vệ toàn diện trước rủi ro do tai nạn từ nhẹ tới nghiêm trọng. Một số tai nạn thường gặp như: Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt tại nhà, do súc vật cắn, các loại tai nạn khác,..


Jetcare - Vì triệu người dân được bảo hiểm

Quét QR Code để Download App và xem chi tiết sản phẩm