Bảo hiểm du lịch trong nước

Mô tả: Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch trong nước là bảo hiểm dành cho người có quốc tịch Việt Nam hay người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. Gói bảo hiểm này sẽ áp dụng khi người mua bảo hiểm thực hiện các chuyến du lịch trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Mua bảo hiểm du lịch sẽ giúp bạn có sự hỗ trợ về mặt tài chính hay thủ tục nếu trường hợp xảy ra các sự cố trong chuyến đi như: tai nạn, đau ốm, thất lạc hành lý…


Jetcare - Vì triệu người dân được bảo hiểm

Quét QR Code để Download App và xem chi tiết sản phẩm