Bảo hiểm TNDS xe máy

Mô tả: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy

Bảo hiểm TNDS Xe máy (Bảo hiểm xe máy bắt buộc) là một trong những giấy tờ cần thiết và quan trọng đối với chủ xe cơ giới khi tham gia giao thông. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm TNDS sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới. Người bị tai nạn sẽ được bảo hiểm chi trả quyền lợi bồi thường cho những thiệt hại về người và tài sản do lỗi của chủ phương tiện gây ra theo đúng quy định của pháp luật.


Jetcare - Vì triệu người dân được bảo hiểm

Quét QR Code để Download App và xem chi tiết sản phẩm