JETCARE ký hợp tác triển khai sản phẩm Bảo hiểm Vật Chất Ôtô với BSH Saigon

2022-12-29 15:47:07

Tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm Bảo hiểm để đáp ứng đa dạng cầu khách hàng.  JetCare tiếp tục bắt tay BSH Saigon cùng hợp tác triển khai sản phẩm Bảo hiểm vật chất ô tô

Bảo hiểm vật chất xe ô tô giúp bồi thường những thiệt hại, rủi ro xảy ra đối với xe ô tô cũng như các phụ kiện của xe khi xảy ra các sự cố. Bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong quá trình lưu thông vận hành xe ô tô.