BẢO HIỂM và bài toán niềm tin

2021-05-07 16:22:56

Trong quá trình tìm hiểu thị trường Bảo hiểm tại Việt Nam, lãnh đạo JetCare phát hiện ra những hiện tượng đáng ngại.

1. NHIỀU Người Việt Nam thiếu kiến thức tài chính cơ bản (chỉ chăm chăm Kiếm Tiền, không biết Bảo Vệ Tiền)

 • Cần học cách Bảo Vệ Tiền trước, Kiếm Tiền sau.
 • Bảo Hiểm chính là BẢO VỆ TIỀN
 • => Khi có rủi ro xảy ra, thì tài chính sẽ ít bị ảnh hưởng nhất vì đã mua Bảo Hiểm rủi ro đó.
 • Rất nhiều gia đình NGHÈO LẠI CÀNG NGHÈO, khi vừa thiếu tiền, vừa gặp rủi ro (Tai Nạn, Bệnh Tật)

2. NHIỀU NGƯỜI Việt Nam mất lòng tin vào Bảo Hiểm (do tư vấn cẩu thả, khó đòi bồi thường)

 • Họ xem Bảo Hiểm chỉ là đối phó với các cơ quan quản lý.
 • Họ xem Bảo Hiểm là trò lừa đảo.
 • Cái họ cần nhất là : cần sự trợ giúp để vượt qua những thủ tục rườm rà của công ty Bảo Hiểm (vào thời điểm rủi ro xảy ra, mong chờ lớn nhất là nhận được tiền bồi thường nhanh chóng)
 • => Cần có 01 tổ chức đứng ra hỗ trợ người gặp rủi ro , đứng về phía NGƯỜI DÂN, giúp họ có thể vượt qua các thủ tục rắc rối và nhận bồi thường nhanh chóng.
 • Để trợ giúp tốt nhất cho người dân, chúng tôi quyết định cần có những cam kết mạnh mẽ khi cung cấp dịch vụ Bảo Hiểm tại JetCare.vn

Cam kết của jetcare

 • Chọn lọc kỹ lưỡng từng công ty Bảo Hiểm và từng sản phẩm của họ.
 • Giới thiệu các sản phẩm phù hợp với người dân.
 • Thông tin về sản phẩm đầy đủ, chi tiết.
 • Tư vấn rõ ràng.
 • Đăng ký nhanh, gia hạn nhanh (KH chủ động đăng ký)
 • Cấp giấy chứng nhận bảo hiểm ngay trên App (loại sản phẩm, mức bồi thường, ngày hết hạn)
 • Chăm sóc hỏi thăm định kỳ hàng tháng.
 • Hỗ trợ yêu cầu bồi thường ngay trên App (có mẫu hồ sơ tham khảo, trả lời hồ sơ bảo hiểm trong vòng 48h)
 • Lưu ý: chúng tôi chỉ giúp vượt nhanh qua các thủ tục rắc rối của công ty Bảo Hiểm để nhận tiền bồi thường, chứ không giúp những người LÀM SAI (vi phạm luật pháp, vi phạm giao thông, cố tình tạo ra tai nạn, mua bảo hiểm A/đòi bồi thường B, …)