Hiểu đúng về bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy

2021-10-14 09:48:40

Bảo hiểm xe máy là bảo hiểm bắt buộc khi tham gia giao thông?  Hiểu như vậy đã đúng và đủ chưa? Jetcare xin mời mọi người xem tại bài viết dưới đây. 

1. Có mấy loại bảo hiểm xe máy?

- Bảo hiểm bắt buộc: Theo Nghị định 03, chủ xe cơ giới tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo Điều 3 của Nghị định, chủ xe cơ giới được hiểu là chủ sở hữu xe hoặc được chủ sở hữu xe giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp xe cơ giới.

Nghị định quy định xe cơ giới bao gồm ô tô, xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện). Bảng giá phí bảo hiểm bắt buộc (chưa bao gồm VAT) theo Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/1/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:


Loại xe
Phí bảo hiểm (VNĐ
Mô tô 2 bánh từ 50 cc trở xuống
55.000
Mô tô 2 bánh trên  50 cc60.000
Xe máy điện
55.000

- Bảo hiểm tự nguyện: Bảo hiểm xe máy tự nguyện không thuộc loại bảo hiểm quy định bắt buộc phải mua theo quy định của pháp luật, do vậy việc có hay không sẽ không liên quan tới việc xử phạt của cảnh sát.

Sự khác biệt lớn nhất của 2 loại hình bảo hiểm này là bảo hiểm bắt buộc nhằm mục đích đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ bồi thường của chủ xe với bên thứ ba khi gây tai nạn cho người và gây thiệt hại cho tài sản của họ. Việc các đơn vị bảo hiểm đứng ra bồi thường theo quy định của Nhà nước sẽ giúp chủ xe có thể giảm bớt áp lực tài chính, an tâm hơn để khắc phục hậu quả cho các sự cố tai nạn. Bảo hiểm tự nguyện nhằm bồi thường cho chính chủ xe/lái xe và người ngồi trên xe khi gặp tai nạn bất ngờ, bồi thường thiệt hại cho chủ xe khi xe bị cháy nổ, hỏa hoạn, mất cắp…

Như vậy, điểm giống nhau giữa hai loại hình bảo hiểm này là cùng bảo vệ tài chính cho chủ xe; điểm khác nhau là bảo hiểm bắt buộc nhằm đảm bảo lợi ích công cộng và an sinh xã hội, còn bảo hiểm bắt buộc nhằm bảo vệ trước hết cho người mua bảo hiểm.

Mức phí bảo hiểm tự nguyện bao gồm phí bảo hiểm vật chất sẽ được tính tùy vào từng loại xe và phí bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe sẽ tùy vào số người tham gia.

2. Người được bảo hiểm


3. Phạm vi bảo hiểm