Mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên được khấu trừ chi phí cần điều kiện gì

2021-05-07 16:07:23

Câu hỏi một chủ doanh nghiệp đặt ra với JetCare là, chi phí mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên thì doanh nghiệp có được tính thành chi phí hay không, nếu có thì cần những điều kiện gì?

Bảo hiểm tai nạn là viết tắt của sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người. Công ty bảo hiểm sẽ chi trả bồi thường cho người được bảo hiểm (hoặc người thụ hưởng quyền lợi) khi có tai nạn xảy ra với họ. Số tiền được bồi thường sẽ tùy vào sản phẩm bảo hiểm. Bạn có thể tham khảo chi tiết về sản phẩm trong mục “Sản phẩm” hay “Mua BH” trên website của JetCare.

Dù rằng chi phí mua bảo hiểm tai nạn cho mỗi nhân viên thường không cao, nhưng với những doanh nghiệp có đông nhân sự, thì khoản chi này cũng là một loại phúc lợi cho cả nhân viên và doanh nghiệp.

Nhiều chủ doanh nghiệp cũng có những mối quan tâm tương tự. Sự quan tâm này không chỉ tập trung vào sản phẩm bảo hiểm tai nạn do JetCare cung cấp mà còn hướng đến những nhóm sản phẩm bảo hiểm tiện dụng khác như bảo hiểm sức khỏe khám chữa bệnh hay thậm chí là bảo hiểm nhân thọ. Sự lo ngại về việc sai nguyên tắc chi dẫn tới việc tăng thuế thu nhập doanh nghiệp khiến nhiều doanh nghiệp rất đắn đo dù rằng rất quan tâm đến việc dùng bảo hiểm để tăng phúc lợi cho nhân viên.

Chúng tôi đã nhờ sự tư vấn từ một số đối tác chuyên về thuế về vấn đề này để có câu trả lời.

Chi phí mua bảo hiểm có tính chất tự nguyện cho nhân viên, để được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:

  1. Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp
  2. Quyền lợi được mua bảo hiểm phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng, mức hưởng tại Hợp đồng lao động. Trường hợp không có ghi trước trong hợp đồng lao động, có thể xem xét bổ sung ở một trong các loại văn bản sau: Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính, hoặc Quy chế thưởng của công ty.
  3. Doanh nghiệp phải tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động.

Riêng đối với bảo hiểm hưu trí tự nguyện thì mức chi không được vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người.

Những nguyên tắc này không chỉ áp dụng riêng cho bảo hiểm tai nạn mà là tất cả sản phẩm bảo hiểm khác. JetCare rất sẳn lòng hỗ trợ quý doanh nghiệp tư vấn các chương trình phúc lợi bảo hiểm thích hợp.