Những hiểu nhầm gây phản cảm về bảo hiểm TNDS bắt buộc xe máy

2021-05-07 16:16:09

Thực tế cho thấy, người dân vẫn chưa hiểu đúng về vai trò cũng như lợi ích của bảo hiểm TNDS dành cho phương tiện tham gia giao thông bắt buộc phải mua. Chúng tôi tin rằng, khi đọc xong bài viết này, người đọc sẽ không còn xem bảo hiểm TNDS chỉ có tác dụng đối phó công an. 

Xe cơ giới: Là tên gọi chung cho những phương tiện tham gia giao thông

 

Lấy một ví dụ cụ thể để anh/chị dễ hình dung:

Anh A (có bảo hiểm TNDS bắt buộc) điều khiển xe máy chở chị B và xảy ra va chạm với anh C đang đi xe máy chở 200 quả trứng gà và chị D. Người sai trong trường hợp này là anh A.

  • Anh C bị thương phải đi cấp cứu và sau đó tử vong. Đồng thời 200 quả trứng gà bị hư hết. Xe máy của anh C cũng bị hư 50%.
  • Chị D – người đi cùng xe với anh C nhập viện điều trị chấn thương.
  • Anh A bị thương gãy tay. Còn chị C thì bi gãy chân.

Xét tình huống thấy, anh A sẽ phải bồi thường tổn thất gây ra cho anh C và chị D cũng như tài sản của anh C. Ngoài ra anh A cũng cần có trách nhiệm đối với chị B. Cuối cùng là chi phí viện phí cho chính anh A.

Vì anh A có bảo hiểm TNDS bắt buộc nên hầu hết các tổn thất này bên bảo hiểm sẽ chi trả. Bảo hiểm này bồi thường thiệt hại về người và tài sản cho bên thứ 3

  • Về người: 100 triệu đồng/người/vụ
  • Về tài sản: 50 triệu đồng/vụ

Cụ thể, công ty bảo hiểm sẽ thay anh A bồi thường cho bên anh C và chị D

   1. Anh C sẽ nhận được bồi thường

  • Bảo hiểm cho người: 100 triệu đồng (anh B đã tử vong)
  • Bảo hiểm cho tài sản gồm: xe máy được thẩm định hư hại 50% và 200 quả trứng gà (không vượt quá 50 triệu đồng)

     2. Chị D

Bảo hiểm chi trả theo chi phí thực tế phát sinh tại bệnh viện cho chị D, số tiền không quá 100 triệu đồng.

     3. Còn chị B ngồi chung xe với anh A, bảo hiểm TNDS bắt buộc không có trách nhiệm bồi thường cho chị B. 

Hỏi: Vậy có sản phẩm bảo hiểm nào bảo hiểm cho bản thân anh A và người ngồi trên xe (chị B) hay không?

Trả lời: Có. Bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe. Thông thường có các gói 20 triệu đồng (phí bảo hiểm 20,000VNĐ) và 10 triệu đồng (phí bảo hiểm 10,000 VNĐ)

Anh/chị có thể mua kèm bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe cùng với bảo hiểm TNDS bắt buộc để bảo hiểm cho chính mình và cả người mình gây ra tai nạn.

Mọi thắc mắc cần tư vấn thêm, anh chị liên hệ 0901 861 916.