Vai trò ít được nghĩ đến của bảo hiểm với đời sống

2021-05-07 16:03:06

Trong nền kinh tế, với tư cách là một loại hình dịch vụ tài chính để bảo vệ tiền và là một trong những cơ chế đảm bảo an sinh xã hội, bảo hiểm và đặc biệt là bảo hiểm phi nhân thọ có những vai trò ít ai ngờ đến.

Phương tiện để chuyển giao rủi ro nếu có (cho công ty bảo hiểm)

Bảo hiểm thực tế vận hành giống như một cơ chế chuyển giao rủi ro. Cùng với việc đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm đã chuyển giao những hậu quả rủi ro về tài chính sang công ty bảo hiểm.

Một người mua một chiếc ôtô trị giá 500 triệu đồng, một sự đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của anh. Ngay cả người lạc quan nhất cũng thấy rằng rủi ro có thể gặp phải rất nhiều, như xe có thể bị ăn cắp, bị hư hại do tai nạn hoặc hoả hoạn. Trường hợp xấu hơn, tai nạn còn có thể gây thương tích nặng cho những người khác. Vậy, đâu là giải pháp cho những gánh nặng tài chính mà chủ xe phải chịu khi những rủi ro này xảy ra? Chủ xe tất nhiên không biết chắc liệu rủi ro có xảy ra hay không, và nếu có, hậu quả sẽ là như thế nào? Có thể, chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng cũng có thể gặp rủi ro ngay ngày đầu tiên sử dụng xe.

Giải pháp bảo hiểm, thực chất chính là để bảo vệ tiền, vì vậy mua bảo hiểm chính là chuyển giao rủi ro mất tiền sang cho công ty bảo hiểm. Khi có những tổn thất, thiệt hại xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ thực hiện bồi thường. Bảo hiểm chắc chắn không giúp tránh rủi ro, nhưng chính vì giúp cho người mua có được tiền, gánh nặng rủi ro với họ chắc chắn sẽ nhẹ bớt, chắc chắn sẽ an tâm hơn một chút.

Phương thức chia sẻ tổn thất cho số đông, giúp cảm giác về tổn thất nhẹ hơn

Bảo hiểm có tác dụng san sẻ tổn thất về tài chính. Đây là tác dụng hết sức quan trọng của bảo hiểm. Khi số đông tham gia bảo hiểm, vì không phải tất cả mọi người tham gia đều gặp phải rủi ro mà chỉ một số ít người trong đó không may,do đó, thông qua việc mua bảo hiểm, người mua vừa là người có thể nhận được sự bồi thường khi rủi ro chẳng may rơi phải mình, nếu không, thì tiền mình đóng cũng sẽ là khoản để hỗ trợ bồi thường, hay giúp đỡ cho người không may khác.

Chi phí bảo hiểm có thể không nhiều so với số tiền được đền bù, nhưng tính toán toán học cho thấy, nếu công ty bảo hiểm nhận “chuyển giao rủi ro” cho đủ một số người nhất định, số tiền đền bù ra sẽ ít hơn số chi phí họ thu được. Lợi ích đến từ nguyên lý này.

Giúp giảm thiểu thiệt hại có thể dự đoán, tạo ra sự an tâm trong cộng đồng

Các công ty bảo hiểm luôn chú ý đến việc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng tránh cần thiết để bảo vệ đối tượng bảo hiểm, vì như thế là hạn chế rủi ro, đồng nghĩa với việc gia tăng lợi nhuận cho họ. Hiệu quả giảm thiểu tổn thất này đối với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ là rất đáng ghi nhận. Khi đối tượng được bảo hiểm là tài sản, vật chất, các rủi ro tai nạn, bằng việc tuân thủ các tiêu chuẩn đề ra, việc đó trực tiếp góp phần tạo ra một môi trường sống, làm việc an tâm hơn cho mọi người. Ngay cả khi rủi ro không may xảy ra, thì công ty bảo hiểm cũng là một lực lượng quan trọng cung cấp nguồn lực tài chính, giúp khôi phục lại tình trạng trước khi có rủi ro nhanh nhất.

Giúp doanh nghiệp ổn định chi phí

Tác dụng giúp ổn định chi phí doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp vừa và lớn, và ít thấy rõ ở doanh nghiệp nhỏ, khi số lượng nhân viên hay tài sản doanh nghiệp không nhiều.

Với một công ty chuyên sản xuất kinh doanh thực phẩm đóng gói chẳng hạn, rủi ro có thể đến bất kỳ lúc nào đối với doanh nghiệp của như mất cắp, hoả hoạn,… Nếu điều đó xảy ra, công ty sẽ phải tốn tiền hồi phục sản xuất, chưa kể còn các khoản chi phí khác như đền bù cho người bị nạn v.v…

Tưởng chừng, nếu không tham gia bảo hiểm, công ty có thể tiết kiệm được một khoản chi phí (phí bảo hiểm). Với những doanh nghiệp đông nhân viên, khoản chi này có thể rất lớn. Nhưng thay vào đó, cần thiết lập các khoản dự phòng để giúp doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, kinh doanh khi cho những rủi ro có thể gặp. Khoàn dự phòng nếu có này thường không nhỏ và như vậy một nguồn lực quan trọng vô tình bị “giam cầm”. Nếu không có các khoản dự phòng này, hậu quả có thể bất ngờ đổ vỡ là điều hoàn toàn có thể. Như vậy, khi không tham gia bảo hiểm, với những sự cố không may, công ty không thể chủ động về mặt chi phí để “đối phó” với những sự cố này.

Ngược lại, khi tham gia bảo hiểm, khoản dự phòng này có thể không cần đến, và công ty có nhiều nguồn lực hơn để làm những việc khác.

Một giải pháp tài chính: vừa bảo vệ được tiền, vừa có thể tiết kiệm

Bảo hiểm có thể xem như một hình thức tiết kiệm linh hoạt. Với bảo hiểm phi nhân thọ, có thể xem mua bảo hiểm là hình thức tiết kiệm một phần thu nhập để có sự an tâm trong tương lai. Với bảo hiểm nhân thọ, những hợp đồng bảo hiểm vừa có vai trò bảo vệ tiền khi có rủi ro, vừa là một hình thức tiết kiệm. Khi không có rủi ro xảy ra, khoản phí bảo hiểm khách hàng đóng có tính chất như những khoản tiền được tích lũy định kỳ cho khách hàng, từ đó giúp bảo vệ lợi ích triệt để hơn.

Nguồn lực tài chính đầu tư phát triển kinh tế

Phí bảo hiểm là phí nộp trước, việc bồi thường mới diễn ra sau và chỉ diễn ra khi có điều kiện nhất định phát sinh. Do vậy, các công ty bảo hiểm có một quỹ tiền tệ tập trung khá lớn. Lượng vốn này sẽ được các công ty bảo hiểm tính toán đầu tư sao cho có hiệu quả, bởi lẽ khả năng cạnh tranh của mỗi công ty bảo hiểm phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả hoạt động đầu tư này. Trên cơ sở của kết quả đầu tư, các công ty sẽ có điều kiện giảm phí để từ đó thu hút khách hàng và các hoạt động giúp hạn chế rủi ro khác cho người mua. Hoạt động đầu tư của các công ty rất đa dạng, thường tập trung vào thị trường chứng khoán, bất động sản, ngân hàng…

Tạo công ăn việc làm

Xét trên bình diện vĩ mô, bảo hiểm đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Ví dụ: Ở Pháp, hoạt động bảo hiểm thu hút khoảng 1% dân số đất nước. Điều đó chứng tỏ hoạt động bảo hiểm là lĩnh vực thu hút lao động xã hội không nhỏ. Các hoạt động đại lý, môi giới, hỗ trợ bảo hiểm cũng trực tiếp giúp nhiều người có thu nhập. Ngoài ra, thông qua đầu tư dưới nhiều hình thức, bảo hiểm còn gián tiếp tạo thêm nhiều việc làm cho các ngành khác.