Xu thế thực dụng hóa của bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy

2021-05-07 16:04:20


Đây là động thái mới nhất, từ cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, trước những phản ứng của dư luận về những hạn chế của loại hình bảo hiểm bắt buộc này.

Văn bản do một Phó Chánh văn phòng Bộ Tài chính ký ngày 22-5 nói Bộ trưởng Dũng giao Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trong tháng này khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định 103/2008.

Tinh thần là đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm, tăng cường giám sát hậu kiểm để tránh trục lợi bảo hiểm.

Ngoài ra, cơ quan quản lý sẽ lập các đoàn kiểm tra chuyên đề trong tháng 5-2020 về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, tập trung vào mô tô, xe gắn máy. Việc kiểm tra chỉ tập trung vào các doanh nghiệp bảo hiểm có thị phần lớn còn các doanh nghiệp khác thì chỉ rà soát dựa vào hồ sơ, báo cáo. Thời kỳ kiểm tra là giai đoạn 2018- 2019.

Bộ trưởng Dũng giao Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phải “phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền” giúp người dân hiểu đúng, hiểu rõ về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Thậm chí Bộ trưởng còn yêu cầu phải “triển khai khẩn trương, quyết liệt các nội dung tuyên truyền”.