5 tiêu chí lựa chọn Bảo hiểm sức khỏe phù hợp

2021-09-20 12:45:45

Bảo hiểm sức khỏe là sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. 

Đặc điểm của bảo hiểm sức khỏe là khách hàng tham gia hoàn toàn tự nguyện, với thời hạn hợp đồng  linh hoạt 3 tháng - 6 tháng - 1 năm. Nếu muốn tiếp tục hưởng quyền lợi của gói bảo hiểm, khách hàng cần phải tái tục bảo hiểm. Khác với bảo hiểm nhân thọ, khoản phí này không được tích lũy-đầu tư. Hiện nay các gói bảo hiểm sức khỏe được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Các sản phẩm đều có sẵn quyền lợi, khách hàng tùy thuộc vào nhu cầu và tài chính để lựa chọn.

Dưới đây là 5 tiêu chí lựa chọn gói bảo hiểm sức khỏe mà mọi người có thể tham khảo:

1. Biểu phí - Giá trị bồi thường - Quyền lợi bảo hiểm

Đối với bảo hiểm sức khỏe, giá trị bồi thường của mỗi loại bảo hiểm sẽ có sự khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hiện nay hầu hết các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe đều có mức phí và quyền lợi bảo hiểm được ấn định sẵn theo nhiều mức, người tham gia có thể tùy chọn mức phù hợp với nhu cầu bảo vệ và điều kiện tài chính của mình.

Đối với bảo hiểm sức khỏe, bạn nên lưu ý: Các công ty bảo hiểm không chi trả theo khám chữa bệnh trái tuyến hay đúng tuyến, thay vào đó, các quyền lợi bảo hiểm sức khỏe được chi trả theo chi phí thực tế tùy theo hạn mức lựa chọn tham gia. Thông thường các gói bảo hiểm sức khỏe cơ bản, giá trị bồi thường chỉ giao động ở hạn mức chục triệu hoặc trăm triệu đồng. Còn các gói bảo hiểm sức khỏe nâng cao, toàn diện khách hàng khi tham gia sẽ được trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt và quyền lợi bảo hiểm được chi trả lên đến hàng tỷ đồng. Khi lựa chọn tham gia, bạn đừng bỏ qua tiêu chí về giá trị bồi thường, điều này làm tăng khả năng hỗ trợ và san sẻ gánh nặng tài chính tốt hơn cho bạn.

***Đối với Bảo hiểm sức khỏe Topcare:

TOPCARE Đa dạng các gói Bảo hiểm: GOLD - PLATINUM - DIAMOND  với thời hạn bảo hiểm linh hoạt từ 3 tháng - 6 tháng -  12 tháng. Như vậy, chỉ từ 1.200 VNĐ/ngày, mọi người đã sở hữu ngay Gói bảo hiểm sức khỏe TOPCARE- dẫn đầu mọi quyền lợi. 

Tất cả quyền lợi nằm trong Phạm vi Bảo hiểm đều áp dụng cho cả 3 gói, ÁP DỤNG CHO CẢ TRƯỜNG HỢP F0, TỬ VONG DO DỊCH BỆNH

QUYỀN LỢI: